Dziś mija dwieście trzydziesta trzecia rocznica urodzin Zofii Potockiej z Branickich.

Aleksander Pawłowicz Briułłow,, Portret Zofii z Branickich Arturowej Potockiej na tle Neapolu i Wezuwiusza. Źródło: Cyfrowe MNW, nr ident.: Rys.Pol.10251 MNW

Zofia urodziła się 11 stycznia 1790 roku w Warszawie. Była filantropką i kolekcjonerką.

W Krzeszowicach założyła schronisko i szpital. W Krakowie fundowała stypendia dla młodzieży i profesorów. Wspierała Arcybractwo Miłosierdzia i Bank Pobożny. W Towarzystwie Dobroczynności była prezesową dam. W Pałacu Pod Baranami Potockich odbywały się bale i spektakle teatrów amatorskich, z których dochód przeznaczała dla biednych. Organizowała pomoc rannym w powstaniu styczniowym. Po pożarze w Krakowie otworzyła biuro ratownicze dla poszkodowanych. Doceniając zasługi Zofii, Komitet Pogorzeli miasta Krakowa podjął decyzję o wybiciu dla niej medalu.

W latach 1823-1832 tworzyła z mężem Arturem Potockim kolekcję obrazów i rzeźb. Najcenniejszą jej część Potoccy zakupili podczas dwóch podróży do Włoch. Kolekcja Potockich, choć stereotypowa i budowana za wskazaniem marszandów, nie według własnego wysublimowanego gustu, zawierała kilka ciekawych obiektów. Nie uległa zniszczeniu, a zbiory trafiły do Muzeum Narodowego w Krakowie i do Muzeum Narodowego w Warszawie.

W Archiwum Potockich z Krzeszowic (sygn. 29/635/0/13.4/2851) znajdującym się w Archiwum Narodowym w Krakowie odnaleźć można dokumenty dotyczące kolekcjonerstwa Zofii.

Źródło: ANK, APzK, sygn. 2851, k. 68.

Zofia Potocka z Branickich jest jedną z bohaterek Archiwum Historii Kolekcjonerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *