Warsztaty kolekcjonerskie i herstoryczne

Oferta interdyscyplinarnych warsztatów kolekcjonerskich i herstorycznych skierowana jest do dzieci powyżej 7. roku życia, młodzieży i dorosłych. Można ją wykorzystać w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Warsztaty prowadzone są pojedynczo lub w cyklu. Każde zajęcia mają osobny scenariusz tematyczny i realizacyjny.

Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie z kolekcjonerstwem kobiet i herstorią kolekcjonerek
 • pobudzanie otwartości na różnorodność artefaktów i praktyk kolekcjonerskich
 • kształtowanie wrażliwości kulturalnej
 • stymulowanie wielozmysłowe
 • wyrażanie ekspresji
 • rozwijanie uważności i empatii

Każdy warsztat:

 • realizowany jest w jednym z trzech bloków tematycznych, z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, metod kreatywnych i zróżnicowanych materiałów
 • daje możliwość wykorzystania własnej metody podczas ćwiczeń, szczególnie w bloku „Biografia rzeczy” i „Tworzenie kolekcji”
 • tworzy grupa maks. 8 osób
 • trwa 90 lub 120 minut lub dłużej (według indywidualnych ustaleń)
 • kosztuje według indywidualnych ustaleń

Bloki tematyczne

KOLEKCJONERKI I ICH KOLEKCJE

Ważne w tych warsztatach jest:

 • poznawanie herstorii kolekcjonerek (bohaterek Archiwum Historii Kolekcjonerek oraz kolekcjonerek współczesnych)
 • odkrywanie kolekcji stworzonych przez kobiety
 • uwidocznienie w kolekcjach kobiet różnorodności tematów i postaw kolekcjonerskich
 • zaprezentowanie wiedzy podanej na warsztatach w trakcie kreatywnych ćwiczeń

BIOGRAFIA RZECZY

Warsztatowe ćwiczenia są związane z:

 • podmiotowością i wielowymiarowościa rzeczy
 • relacyjnością między rzeczami a ludźmi i światem (np. rzeczy a tożsamość człowieka, konsumpcja rzeczy a rzecz jako artefakt osobisty, poszanowanie rzeczy a zaśmiecanie Ziemi)
 • biografią kolekcji
 • przedstawieniem artefaktów z kolekcji osobie z niepełnosprawnością wzroku

TWORZENIE KOLEKCJI

Podczas tego warsztatu osoby uczestniczące tworzą przestrzeń kolekcjonerską poprzez:

 • przedstawienie własnej kolekcji i/lub swojej kolekcji wyobrażonej
 • niewykluczające odniesienie się do realnej i/lub wyobrażonej kolekcji pozostałych osób z grupy albo do kolekcji bohaterek Archiwum Historii Kolekcjonerek
 • ćwiczenia realizowane przede wszystkim metodami wybranymi przez siebie, w których osoba wyrażająca czuje się najbezpieczniej.

Na warsztatach obowiązuje zasada wzajemnej akceptacji. Mogą w nich uczestniczyć osoby różnych tożsamości, płci, orientacji psychoseksualnych, ras, narodowości, kultur, wyznań. Oprócz swojego imienia, podajemy używane przez siebie zaimki: ona/jej, on/jego lub inne.