O mnie

Tworzę opisy audiodeskryptywne kolekcji i materiałów wizualnych oraz skrypty audiodeskrypcji do filmów.

Ważne jest dla mnie wzmacnianie praw zwierząt i praw kobiet, respektowanie praw człowieka i poszanowanie Ziemi.