Dziś mija sto sześćdziesiąta rocznica urodzin Heleny Dąbczańskiej.

Helena była bibliofilką, kolekcjonerką, twórczynią prywatnego muzeum. Urodziła się 3 stycznia 1863 roku we Lwowie i tam spędziła część życia. W 1920 r. przeprowadziła się do Krakowa. Swoje życie poświęciła pasji kolekcjonerskiej. Zbierała książki, obrazy, rysunki, ryciny, miniatury, porcelanę, huculiana, monety, tkaniny, meble, zegary, wachlarze. Księgozbiór Heleny liczył ponad 23 tysiące tomów. Starała się ocalić pamiątki kultury polskiej i przekazać je przyszłym pokoleniom.

We własnej willi utworzyła prywatne muzeum. Swoje zbiory rozdysponowała pomiędzy osoby prywatne oraz wiele muzeów i instytucji kultury.

O Helenie i ofiarowanej przez nią kolekcji tak pisał Kazimierz Baranowski w książce Na Wawel (Zbiory Heleny Dąbczańskiej) wydanej w 1906 roku we Lwowie:

Tłumaczę się z góry z zarzutu, jaki spotkać mnie może, iż traktowałem zbiory p. Dąbczańskiej zbyt pobieżnie i przeoczyłem prawdopodobnie także wiele rzeczy pięknych i wartościowych, którym należało się osobne wspomnienie. Trudnem jest dziś bardzo treściwe ujęcie tych zbiorów w drobnej, „baedekerowskiej“ pracy, opanowanie ich na kilkunastu stronicach druku. A warte one pracowitego, naukowego dzieła, któreby dokładne „vademecum“ po pysznem muzeum stanowiło. I na nie kolekcya p. Dąbczańskiej, czeka…

Helena Dąbczańska jest jedną z bohaterek Archiwum Historii Kolekcjonerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *