Dziś mija sześćdziesiąta ósma rocznica śmierci Józefy Orańskiej.

Historyczka sztuki, kustoszka dziedzictwa kulturowego, wykładowczyni akademicka, kolekcjonerka. Urodziła się 1 października 1896 roku w Bubnówce na Podolu. Od 1923 roku mieszkała w Poznaniu, gdzie rozpoczęła studia historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Rzymskim.

Inwentaryzowała zbiory Biblioteki Kórnickiej, powiatu średzkiego i miasta Poznania. Od 1945 roku pracowała w Bibliotece i Muzeum w Kórniku oraz jako kustoszka Gabinetu Rycin Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu (tu pracowała do końca życia). Dzięki Józefie obie placówki odzyskały wiele zrabowanych i rozproszonych obiektów.

Józefa kolekcjonowała obrazy i sztychy. Stworzyła bardzo wartościowy księgozbiór. Znajdowało się w nim wiele dzieł z zakresu historii sztuki oraz rękopisy, jeden pięknie zachowany inkunabuł, kilkaset starych druków od XVI o XVIII wieku. Tę część kolekcji w 1954 r. zakupiła Biblioteka Kórnicka.

Józefa zmarła 4 lutego 1955 r. w Poznaniu po ciężkiej chorobie. Pochowana jest na poznańskim cmentarzu przy ulicy Bluszczowej.

Józefa Orańska jest jedną z bohaterek Archiwum Historii Kolekcjonerek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *